Presentació de la publicació "Solidaritat i cooperació"

2012-07-21 08:00

Té per objectiu difondre la tasca de les 13 entitats que formen part del Consell Municipal de Cooperació a Figueres.