L'Ajuntament de Figueres contractarà 35 persones en atur a través del programa 'Treball i formació'

2017-11-30 18:30

L'Ajuntament de Figueres ha rebut una subvenció a través del programa "Treball i Formació" que permetrà contractar 35 persones en situació d'atur i a 1 persona de coordinació. L'import total de l'ajut, cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu, és de 257.617,29 euros.

Els candidats a participar en el programa han de pertànyer a un dels col·lectius següents: PANP, persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores per desocupació o subsidi ni de l’ajut del Programa de Requalitficació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys; PRMI, persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció; DONA, dones en situació d'atur molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalitficació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys, o bé dones en situació d'atur víctimes de violència de gènere.

En el cas de les persones que pertanyin al col·lectiu PANP, els projectes que duran a terme són (de 6 i 12 mesos):

Tasques de complementació en suport digital dels expedients de planejament i de patrimoni municipal  amb comprovacions  in situ a peu de carrer i actualització posterior de les bases de dades per a l’àrea de planejament (tècnic auxiliar)
Tasques de verificació dels expedients de llicències d’activitats comercials i de llicències d’obres, amb inventari a peu de carrer i actualització posterior de les bases de dades (tècnic auxiliar)

Neteja i manteniment d’espais periurbans (peons jardiners)

Suport a l’organització i la descripció d’obres de l’arxiu municipal de Figueres (tècnic suport arxiu)

Eliminació d’instal.lacions elèctriques obsoletes i revisió dels suports metàl.lics d’enllumenta públic de Figueres (Oficials 1ª lampista)
Programa d’alfabetització digital o millora de les competències digitals dels usaris de al biblioteca pública (tècnic auxiliar biblioteca i dinamitzador TIC)

Creació de geoinformació d’interès públic per a la prestació de serveis. Auxiliar de delineació cartogràfica” (auxiliar tècnic delineant)

Conscienciació ambiental de la ciutadania (informadors/educadors ambientals)
Tasques de manteniment de l’espai públic dels barris de la zona nord-oest de Figueres (oficials 1ª paleta)

Pel que fa al col·lectiu PRMI, els projectes (de 6 i 12 mesos) que desenvoluparan són:

Apoderament energètic (auxiliars administratius i lampistes/electricistes Of.1ª

Brigada Bones Pràctiques (operaris neteja)

Neteja i manteniment d’espais periurbans (peons neteja)
Tasques de manteniment de l’espai públic dels barris de la zona nord-oest de Figueres (peons paleta)

Tasques de manteniment de l’espai públic dels barris de la ciutat de Figueres (oficial 1ª pintor)

Brigada Bones Pràctiques” (operaris neteja, un dels quals seria coordinador)

Conscienciació ambiental de la ciutadania” (informadors/ed. ambientals)

Quant al col·lectiu DONA, el projecte en el qual participaran és el de Conscienciació ambiental de la ciutadania, com a informadores o educadores ambientals.

Les persones interessades en participar en aquest programa i que pertanyin a algun dels col·lectius destinataris han d'adreçar-se a l'Oficina de Treball de la Generalitat.