La IAEDEN presenta al·legacions a l'ampliació d'una granja de porcs a Vilanova de la Muga

2021-01-29 13:30

La IAEDEN-Salvem l’Empordà i veïnes dels masos limítrofs a la granja del mas Gorgot a Vilanova de la Muga presenten al·legacions contra l’ampliació d'una granja que contempla passar de 1.114 a 2.500 porcs en una zona vulnerable i afectada per la contaminació per nitrats.

La granja no té autorització ni adequació a la Llei d’integració ambiental. Per tant, segons la IAEDEN, no es pot ampliar. La granja no està degudament legalitzada, no disposa de totes les llicències exigibles ni ha passat els controls periòdics ambientals que corresponia practicar.

Entre les mancances més importants els naturalistes destaquen que no consta el certificat de compatibilitat urbanística, el planejament urbanístic no permet l’ús ramader intensiu en bona part del sòl rural de protecció agrícola i no consta acreditat que es compleixin tots els requisits fixats a la Normativa Urbanística del POUM de Peralada. També remarquen, entre d'altres, que manca l’aportació de l'Estudi d’impacte i integració paisatgística.

La IAEDEN qualifica d'improcedent autoritzar l’ampliació d’una granja en zona inundable, propera al Riu Muga, amb risc de contaminació dels aqüífers i en zona declarada vulnerable per la contaminació de nitrats.