La CUP proposa la creació d'una comissió de seguiment de la llei que ha d'afrontar l'emergència habitacional i la pobresa energètica

2015-09-28 11:00

El passat 29 de juliol el Parlament va aprovar per unanimitat la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Aquesta llei, vigent des del 6 d'agost i fruit de la mobilització ciutadana, dota a les institucions de mecanismes d'actuació per aturar desnonaments produïts tant per execucions hipotecàries com per impagament de lloguer, per paralitzar els talls de subministraments bàsics (electricitat, aigua potable i gas) i per mobilitzar el parc d'habitatges buits per destinar-los a lloguer social. 

Per la CUP els ajuntaments, juntament amb la Generalitat de Catalunya, tenen una gran responsabilitat a l'hora d'emprar les disposicions de la llei per garantir el dret a l'habitatge. La importància d'aquesta llei rau en les garanties jurídiques que posa a disposició de les institucions per afrontar el problema de l'habitatge.
Segons l'esquerra independentista La recent publicació de documents jurídics per part de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) per sol·licitar la paralització dels desnonaments conforme a l'esmentada llei i la també recent eliminació per part del Govern Municipal de la Comissió Tecnico-política i social d'atenció als afectats pels desnonaments, permeten que l'Ajuntament de Figueres faci un pas endavant en relació a la implementació d'aquestes mesures urgents. 

La CUP proposa que es creï una comissió de seguiment de l'aplicació de la llei, integrada per les entitats i fundacions del sector (Plataforma d'Afectats per la Pobresa i la Hipoteca de Figueres, Taula Energètica de Figueres, Càrites, Creu Roja, ONG Tallers, Fundació Sergi i associacions de veïns), pel Col·legi d'Advocats de Figueres, per Serveis Socials, pel govern i pels partits de l'oposició. 

Aquesta comissió hauria d'estudiar i crear un pla d'actuació per a la mobilització del parc d'habitatges buits per a destinar-los a lloguer social, conforme als mecanismes que contempla la llei. En aquest sentit la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, ha de facilitar els protocols d'actuació per als professionals de Serveis Socials, el Col·legi d'Advocats i les entitats del sector per als correctes assessoraments i aplicació. Així mateix, una de les funcions de la comissió seria realitzar un seguiment global de l'aplicació de la llei 24/2015 dins els òrgans implicats amb l'aplicació de la llei.