Inventarien els prats de dall de l'Albera per determinar-ne l'estat i garantir la conservació de la seva biodiversitat

2021-03-19 11:00

La Institució Alt-Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN) ha completat, per encàrrec de la Diputació de Girona, un inventari dels prats de dall de l’Albera que té com a objectiu buscar eines per facilitar-ne la conservació i la biodiversitat. L’estudi, que tenia com a punt de partida els prats inventariats per la IAEDEN l’any 2006, se centra en noranta-vuit parcel·les dels municipis de Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes, a l’Alt Empordà.

Els prats de dall són hàbitats seminaturals molt rics en biodiversitat, amb gran varietat d’espècies vegetals, papallones i altres insectes que són aliment d’aus. Són propis de les comarques humides de muntanya, si bé també poder formar-se en sòls fèrtils temporalment inundats a la terra baixa mediterrània. Aquests prats són especialment valuosos quan ajuden a conformar un mosaic amb altres hàbitats (boscos, marges o basses, entre d’altres), aportant diversitat i heterogeneïtat al paisatge i oferint gran varietat de serveis ecosistèmics.

La seva existència, però, està condicionada a un maneig permanent, fet que ha estat problemàtic en les darreres dècades. En especial, per la manca de relleu generacional, el sobrepasturatge i la complicada viabilitat econòmica dels espais agrícoles en l’actualitat.

En aquest sentit, el projecte exposa la localització geogràfica, la delimitació i la valoració de l’estat de conservació d’aquests prats de dall de l’Albera. Un cop s’ha identificat l’ús actual de les diferents parcel·les, se n’ha fet una catalogació d’acord amb tres paràmetres bàsics (la qualitat del prat, el seu maneig agrari i la seva propietat) i una caracterització de les actuacions que cal realitzar per al seu manteniment.

El resultat final de l’inventari ordena els prats segons la possibilitat de recuperació del seu maneig mitjançant eines de custòdia agrària. En aquest sentit, s’ha dictaminat que hi ha 35 prats de difícil recuperació, 15 de recuperació viable, 4 de recuperació prioritària i 33 amb acord de custòdia amb IAEDEN. A tot això, hi ha 11 parcel·les cadastrals que corresponen a estanys amb acord de custòdia signat (estany de la Cardonera, estany d’en Massot, estany d’en Pous i estany d’en Martí). Aquests dos últims tenen una doble funció segons el grau del pluviometria: com a estany i com a prat de dall.

Així doncs, a partir d’aquesta catalogació, la Diputació de Girona i la IAEDEN tenen previst seguir treballant per conservar la biodiversitat associada a aquests prats de l’Albera mitjançant ajudes a través de les línies de subvencions de la Diputació, així com establint acords de custòdia amb els propietaris i el seu maneig agrari.

Què són els acords de custòdia?
La protecció d’aquests hàbitats naturals passa, sobretot, per utilitzar eines de custòdia del territori, com són els acords de custòdia agrària, que compatibilitzen l’activitat agrícola i ramadera amb la conservació del patrimoni natural, cultural i paisatgístic dels espais agraris. Són convenis privats adaptats a cada cas, en els quals els productors reben assessorament per gestionar els elements naturals de les seves finques i es comprometen, alhora, a portar a terme mesures de preservació i millora ambientals.

La IAEDEN té una llarga trajectòria en aquest àmbit, amb catorze acords de custòdia agrària a l’Alt Empordà i la promoció del programa de custòdia «Cultivant biodiversitat», que va néixer precisament amb la voluntat de garantir la conservació dels prats de dall i les basses temporànies de l’Albera i compatibilitzar l’ús agro-ramader amb la conservació dels seus valors naturals.

Des de fa temps, la Diputació de Girona també dona suport a aquests projectes de conservació, millora i restauració del patrimoni natural. Ho fa a través d’una línia de subvencions per promoure estudis per millorar el coneixement de l’estat dels espais i a través d’ajuts econòmics a les entitats perquè apliquin mesures agroambientals i potenciïn els serveis ecosistèmics en finques de custòdia, com per exemple la sega de prats de dall per substituir-ne el pasturatge i la recuperació d’antics prats de dall en desús.