Figueres és valorada com una de les millors ciutats en verd urbà

2021-12-02 18:00

Un estudi de la Diputació de Barcelona han comparat els espais verds de 28 municipis i Figueres es situa al capdavant en l'oferta de vegetació dins de la ciutat. 

La despesa corrent per habitant en verd urbà és quasi el doble que la resta de municipis analitzats, ja que el cost de la mà d'obra és més elevat a Figueres, valorant així la feina dels treballadors amb salaris i condicions de treball favorables. 

Figueres se situa com una ciutat amable amb la vegetació superant a la resta de municipis amb un nombre d'habitants per arbre menor i un percentatge de metres quadrats equivalent per metre quadrat de sòl urbà major. També destaca amb el percentatge de metres quadrats de gespa i amb nombre total d'espècies de l'arbrat superior a la resta de municipis estudiats.