El dia 21 d'agost s'obre la convocatòria per a l'atorgament de subvencions adreçades a entitats socials de Figueres

2020-08-12 11:30

L’Ajuntament de Figueres obre la convocatòria per a l’atorgament de subvencions adreçades a entitats socials que desenvolupin projectes, activitats i serveis estables d’utilitat pública i d’interès social durant el 2020. Les sol·licituds poden presentar-se a partir del 21 d’agost i fins el 7 de setembre. S’hi destina un total de 109.700 euros. 

Els ajuts econòmics hauran de fomentar projectes que tinguin per finalitat: 

-Millorar la cohesió social de la ciutat
-Fomentar valors socials, de diversitat i d’integració així com de formes de participació
-Possibilitar el desenvolupament social creant àmbits d’inclusió
-Promoure la capacitat d’innovació de la ciutat
-Millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties i les seves famílies
-Fomentar la integració i la normalització de les persones amb discapacitat
-Promoure l’educació i la formació de qualitat com una eina per al progrés personal
-Fomentar oportunitats entre els joves per a que puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les seves expectatives
-Lluita contra les drogoaddiccions
-Fomentar la igualtat efectiva entre homes i dones