Conveni per a la finestreta única empresarial que simplificarà l'activitat administrativa

2015-09-17 14:00

La consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs, i el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig han signat aquest matí el conveni entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), les quatre diputacions i les entitats municipalistes per a la implantació de la finestreta única empresarial als ens locals de Catalunya, i altres actuacions de desplegament de la llei de simplificació de l’activitat administrativa.

El conveni també l’han signat els presidents de les diputacions de Barcelona, Mercè Conesa; de Girona, Pere Vila; de Lleida, Joan Reñé, i de Tarragona, Josep Poblet; així com els presidents de l’Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, i de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor.

Tots els representants han manifestat la importància del conveni per la simplificació i agilitat dels tràmits per facilitar als nous emprenedors i petits empresaris la seva tasca i promou la creació de noves empreses.

Pere Vila ha destacat que «la finestreta única empresarial suposa afrontar reptes de futur i modernitat per ajudar als ciutadans, i en particular als empresaris i nous emprenedors». «Des de la Diputació de Girona esmerçarem tots els esforços necessaris perquè els ajuntaments se la facin seva i ha remarcat que ha d'haver-hi un compromís de totes les institucions supramunicipals per tal d'ajudar als ajuntaments a aplicar la nova mesura, que comportarà una agilització dels tràmits, per tal que l'empresari se'n pugui beneficiar en el menor temps possible».

Finestreta única empresarial

La voluntat del conveni és clarificar i simplificar les obligacions que la normativa vigent imposa a les administracions públiques de Catalunya i, conseqüentment, als ciutadans i les empreses. Els serveis que ofereix la finestreta única empresarial a les empreses i als professionals, amb relació a l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica, comprenen la informació, l’assessorament, la tramitació unificada i la finalització del tràmit en els casos en què ho estableixen les normes aplicables o els acords de col·laboració que es puguin signar.

La finestreta única empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la finalitat de facilitar l’accés als tràmits dels procediments administratius que són competència de les administracions públiques. Les diputacions signatàries, amb la col·laboració, si escau, dels consells comarcals corresponents, impulsaran la creació de Finestretes Úniques Empresarials per part dels ens locals del seu territori, tot fomentant l’adopció del model de tràmits estàndard i els serveis electrònics que ofereix l’AOC a través del Servei FUE Local, i que s’integra amb “Canal Empresa” de la Generalitat de Catalunya.