Alumnes de la Universitat de Vic s'interessen per la Silene sennenii del castell de Sant Ferran

2015-09-21 18:00

El passat divendres 18 alumnes de la Universitat de Vic van visitar l’actuació de gestió de l’hàbitat de Silene sennenii als glacis del castell de Sant Ferran de Figueres per a comprovar la convivència d’un bé cultural com la fortalesa, amb un de natural, la planta protegida.

La visita es va fer a càrrec del biòleg Josep Maria Dacosta, l’antic director del Consorci del Castell de Sant Ferran, Sr. Damià Abella i l’actual, Sr. Hermenegildo Tomé, el professor de la Universitat de Vic, Lluís Benejam i el Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Figueres, Francesc Cruanyes.

La Silene sennenii creix gairebé exclusivament en fenassars, comunitat que, en la majoria de casos, està associada actualment a l'Alt Empordà als marges dels camps de cultiu, talussos i, excepcionalment, en cultius abandonats, en una alçada d'entre 15 i 100 metres.

En l’actualitat aquesta espècie en greu perill d’extinció només es pot trobar al Castell de Sant Ferran de Figueres, Baseia, al Riu Manol, a El Far d’Empordà i Mas Renart. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Figueres realitza actuacions per afavorir el seu hàbitat i ajudar a la protecció i preservació d’aquesta  espècie.

Foto: Josep Maria Dacosta