Acord de custòdia entre Espelt Viticultors i la IAEDEN

2020-07-08 19:00

L’any 2015 la IAEDEN va engegar un projecte anomenat ‘Un paisatge que alimenta’ amb l’objectiu d’impulsar la conservació de les activitats agràries tradicionals, ambientalment sostenibles i de proximitat que actuen com a verdaders modeladors del paisatge i refugi de la biodiversitat. 

Aquest mes de juliol, s'ha signat un nou acord de custòdia amb el Celler Espelt i en concret en aquelles parcel·les del terme municipal de Vilajuïga que forma part de la connexió ecològica del rec d’en Satlle. 

Històricament la IAEDEN ha reivindicat les connexions ecològiques entre el Parc Natural de cap de Creus i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i ara es té la oportunitat de fer propostes actives amb la finalitat de millorar la funcionalitat de la connexió ecològica entre els dos parcs. 

L’acord es contextualitza en una finca de 73 hectàrees al terme municipal de Vilajuïga al voltant del mateix celler. La finca ja té moltes de les mesures proposades en el Manual de Pràctiques Sostenibles, com manteniment del maneig ecològic de la vinya, manteniment de la pedra seca, aprofitament de l’energia solar al celler i manteniment de la vegetació silvestre perimetral. L’acord de custòdia  inclou la necessitat de potenciar accions per conèixer la biodiversitat de la finca, sistemes que afavoreixin els refugis de fauna, facilitar l’estudi de la funció connectora del rec de la finca i aplicar-hi accions de millora. 

Espelt Viticultors, amb l’Anna Espelt al capdavant, és un dels cellers de referència de l’Empordà que té com a un dels seus objectius principals elaborar vi amb el màxim respecte de l’entorn natural. Des de fa vint anys, Espelt Viticultors treballa la terra conscients que la conservació d’activitats agràries, ambientalment sostenibles i de proximitat són el millor garant per conservar el paisatge empordanès i la riquesa biodiversa. En aquest sentit, valoren el conveni signat com un pas més en el camí de corresponsabilitat entre productors i conservadors. Un acord que reforça el projecte Espelt i la seva filosofia: mantenir l'equilibri i respectar l'ecosistema de la terra és l'única manera de treure'n partit i vetllar per les futures generacions.