Cors de Clavé, Rambla de Figueres 1975

Presentació d`imatges