Carrer Sant Pau de Figueres, 1930

Presentació d`imatges